+48 32 781 85 17 polna@polna-eng.pl

Zawory

REGULACYJNE TYP Z

REGULACYJNE TYP Z1A

REGULACYJNE TYP Z1B

TRÓJDROGOWE TYP Z3

MINIMELNEGO PRZEPŁYWU TYP Z1B-M

ODCINAJĄCE TYP ZO

Z NAPĘDAMI TŁOKOWYMI I OBROTOWYMI TYP Z33EP

REGULACYJNE Z GRYBEM OBROTOWYM TYP Z33

REGULACYJNE JEDNOGNIAZDOWE TYP ZH

DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO TYP BR22

ODMUJAJĄCE ODM1-ODM2

REGULUJĄCE TYP Z2

POZAKATALOGOWE

PRZEPONOWE GEMÜ/SILVERLINE

ZAWORY MIESZKOWE TYP ZZM-J

facebook
 
google+